Telio Nederland BV

Telio Logo

Firma Telio zajmuje się projektowaniem, instalacją i obsługą systemów komunikacyjnych i medialnych, mających istotny wkład w porządek instytucjonalny i resocjalizację w więzieniach i instytucjach tego typu. Systemy te są obsługiwane przez poszczególne instytucje.

Ponadto firma Telio świadczy wiele usług na rzecz tych instytucji.

Strona internetowa myTelio to portal świadczący usługi dla krewnych i przyjaciół osadzonych w więzieniach. Oferowane są na nim usługi internetowe mające na celu łatwiejszą komunikację i interakcję.