Veri gizliliği bilgileri

Veri işlemlerinin tüm aşamalarında (örneğin, verilerin derlenmesi, işlenmesi ve iletilmesi), ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak hareket edeceğiz. Aşağıdaki ifadeler, derlenen veri türü, bu verileri nasıl kullanıp ilettiğimiz, verilerinizi korumak için aldığımız güvenlik önlemleri ve bize sağlanan bilgiler hakkında nasıl bilgilendirileceğinizle ilgili genel bakış açısı sunmaktadır.

1. Kişisel bilgilerin toplanıp saklanması

1.1 Kişisel bilgiler, gerçek kişinin kişisel ya da profesyonel koşullarıyla ilgili ayrıntıları ya da gerçek kişinin ad, adres, telefon numarası, doğum tarihi, banka bilgileri ve IP adresi gibi ayrıntılı bilgileri ifade eder.

1.2 Aşağıdaki veriler, MyTelio.nl web sitelerinin kullanılması sırasında kaydedilir; ancak bu veriler münhasıran dahili, sistemle ilgili ve istatistiksel nedenlerle saklanır:

1.3 Web sitelerinin kullanımıyla ilgili tüm veriler mümkün olan en kısa sürede silinir.

1.4 Bunların ötesindeki kişisel bilgiler, sadece örneğin bize kaydınızı yaptırdığınız zaman, gönüllü olarak iletmeniz halinde saklanır.

1.5 MyTelio.nl hizmetlerini kullanabilmek için sistemimize kaydolmanız gerekir. Kayıt işlemi sırasında, sizden, sunulan MyTelio.nl hizmetlerini uygulayıp gerçekleştirmek için gerek duyduğumuz bütün bilgileri talep ederiz:

1.6 Bilgilerinizi tekrar girmeden kolaylıkla oturum açmanızı sağlayacak, MyTelio.nl’nun e-posta kutusu ve adres defteri gibi tüm hizmetlerine erişmenize izin verecek bir kullanıcı adı ve parola seçmeniz de gerekecektir. MyTelio.nl hizmetlerine erişmek için oluşturduğunuz kullanıcı hesabına girdiğiniz bilgileri saklayacağız. Bu verileri, sistemimizdeki hesabınızı kapatacağınız güne kadar, ileriki MyTelio.nl hizmetlerini kullanmanız için saklayacağız. Kayıt ve hesap bilgilerinizi istediğiniz an görme, düzeltme ve silme hakkına sahipsiniz. Kayıt ve kullanıcı hesabı bilgilerinizi yasanın belirttiği süre içinde, ancak en geç MyTelio.nl web sitelerinde son oturum açma tarihinden iki yıl içinde sileceğiz.

2. Kişisel bilgilerin kullanılması, açıklanması ve silinmesi

2.1 Tarafınızdan sağlanan kişisel bilgileri, kullanıcı hesabınızı oluşturmak, yönetmek ve işletmek kadar, MyTelio.nl web sitelerinin teknik yönetimi için kullanacağız.

2.2 Muhasebe amaçları veya MyTelio.nl hizmetlerini gerçekleştirmek için gerekli olması dışında, kişisel bilgilerinizi açıklamayacak, satmayacak ve herhangi bir biçimde üçüncü taraflara aktarmayacağız. Örneğin, MyTelio.nl web siteleri üzerinden mahkumlara gönderdiğiniz e-postalarda ilgili cezaevi tarafından yürütülecek içerik kontrolü kapsamında talep üzerine, kişisel bilgilerinizi kısmen ya da tamamen ilgili cezaevine iletmemiz istenebilir. Kişisel bilgilerinizi sadece kamu yetkililerine ve ancak talep üzerine verecek, herhangi bir ticari üçüncü taraflara aktarmayacağız. Ayrıca, anonimleştirilmiş kullanıcı bilgilerini pazar araştırması ve istatistiksel değerlendirme amaçlarıyla iletme olasılığını da göz önünde bulunduruyoruz. Bu durumda, bireysel kullanıcıları belirlemek mümkün olmayacaktır.

2.3 Gerekli olduğu ve yasal olarak izin verildiği durumlarda kovuşturma süreçlerini yürütmek; Federal Almanya Cumhuriyeti emniyet güçlerinin suçları önlemesine imkan vermek; Federal Almanya Cumhuriyeti, Alman federe devletleri, Federal İstihbarat Hizmetleri veya Askeri İstihbarata Karşı Koyma Hizmetinin anayasayı koruma makamlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak ya da üçüncü tarafların yasal çıkarlarını gözetmek amacıyla ve ilgili merciin talebi üzerine, münferit hallerde verilerle ilgili bilgi vermeye yetkili olduğumuzu bilmenizi isteriz.

3. Güvenlik tavsiyesi

3.1 Kişisel bilgilerinizi gerektiği gibi korumak amacıyla bir dizi güvenlik önlemi uyguladık.

3.2 Veri tabanlarımız, işbu Gizlilik Beyanına uygun olarak bilgiye erişimi sadece yetkili kişilerle sınırlayan fiziksel, teknik ve yöntemsel önlemlerle korunmaktadır. İnternete bağlı diğer ağların erişiminden korumak için, bilgi sistemlerimizi bir güvenlik duvarının gerisinde tutuyoruz. Kişisel bilgilere, sadece belirli bir görevi yerine getirmek için bilgiye ihtiyacı olan MyTelio.nl personeli erişebilir. Personelimiz, güvenlik ve veri gizliliği konularında eğitimlidir.

3.3 MyTelio.nl web siteleri üzerinden toplanan kişisel bilgiler, endüstri standardı Güvenli Soket Katmanı (“SSL”) teknolojisi kullanılarak, şifrelenmiş biçimde iletilir. Ödeme işlemi ayrıntıları gibi hassas bilgiler, ilave güvenlik için şifrelenir.

3.4 Kullanıcı hesabınıza erişmek için kullandığınız parolayı üçüncü taraflara açıklamamanız ve parolanızı düzenli aralıklarla değiştirmeniz son derecede önemlidir. MyTelio.nl web sitelerinden ayrıldıktan sonra, üçüncü tarafların kullanıcı hesabınıza erişmelerini engellemek için lütfen oturumu sonlandırın ve tarayıcınızı kapatın.

3.5 E-postayla iletişim sırasında mutlak veri gizliliğini taahhüt edemeyiz.

4. Çerezler

Microsoft Internet Explorer: Formun içinde sağ tıklayın ve menüden “Özellikler” bölümünü seçin. Açılan pencerede, şifreleme türünü “Bağlantı” başlığının altında görebilirsiniz.

Mozilla Firefox: Formun içinde sağ tıklayın ve menüden “Sayfa bilgilerini görüntüle” bölümünü seçin. Sayfa hakkındaki bilgiler açılan pencerenin alt yarısında görüntülenecektir.

5. Bilgi edinme hakkı

Sizinle ilgili olarak saklanan bilgileri, kaynakları, bu verilerin alıcısı ve işlenme amacı bağlamında her an bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Veri gizliliği konusunda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle irtibata geçin.