Informatie m.b.t. gegevensbescherming

Wat betreft de omgang van (persoonlijke) gegevens (bijv. de verzameling, verwerking en overdracht van gegevens) handelen wij in overeenstemming met de betreffende wettelijke voorschriften. Het volgende overzicht geeft een beeld van het soort gegevens dat verzameld wordt, hoe we deze gegevens gebruiken en doorgeven, welke veiligheidsmaatregelen we treffen om uw gegevens te beschermen en op welke manier u meer informatie kunt ontvangen over de gegevens die u aan ons verstrekt.

1. Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens

1.1 Persoonlijke gegevens verwijzen naar informatie over de persoonlijke of professionele omstandigheden van een bepaalde natuurlijke persoon of natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd, zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bankgegevens en IP-adres.

1.2 De volgende gegevens worden bewaard tijdens het bezoek aan websites van MyTelio. Gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor interne, systeemgerelateerde en statistische doeleinden.

1.3 Alle gegevens met betrekking tot het gebruik van deze websites worden zo snel mogelijk verwijderd.

1.4 Daarnaast worden uitsluitend persoonlijke gegevens vastgelegd, wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door u te registreren op een van onze websites.

1.5 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van MyTelio dient u zich aan te melden. Gedurende de aanmeldingsprocedure vragen we u om informatie die we nodig hebben om de diensten van MyTelio uit te kunnen voeren.

1.6 U dient tevens een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. Hierdoor kunt u eenvoudiger inloggen zonder steeds uw gegevens opnieuw in te moeten vullen. Met uw gebruikersnaam hebt u toegang tot alle beschikbare diensten van MyTelio. We slaan deze gegevens op om een gebruikersaccount aan te kunnen maken. Met dit account hebt u toegang tot de diensten van MyTelio. We bewaren deze gegevens voor toekomstig gebruik van diensten van MyTelio tot u uw account bij ons verwijdert. U hebt het recht om te allen tijde de gegevens van uw aanmelding en account te bekijken, te wijzigen en te verwijderen. We verwijderen de gegevens van uw aanmelding en uw gebruikersaccount binnen de daarvoor wettelijk vastgestelde periode, maar nooit langer dan twee jaar na uw laatste aanmelding op een van de websites van MyTelio.

2. Gebruik, publicatie en verwijdering van persoonlijke gegevens

2.1 We gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens voor het aanmaken, beheren en uitvoeren van uw account en voor het technische beheer van de websites van MyTelio.

2.2 We zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden openbaren, verkopen of op enigerlei wijze verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om administratieve redenen of om de diensten van MyTelio uit te kunnen voeren. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om op verzoek sommige of alle persoonlijke gegevens aan de betreffende instelling te verstrekken. We geven uw persoonlijke gegevens uitsluitend door aan officiële instanties, en dan alleen op verzoek, en nooit aan commerciële partijen. Daarnaast sluiten we de mogelijkheid niet uit, dat we geanonimiseerde gebruikersgegevens doorgeven voor marketing- of andere statistische evaluatiedoeleinden. In een dergelijk geval is het niet mogelijk om individuele gegevens te achterhalen.

2.3 Op verzoek van bevoegde autoriteiten is het ons in individuele gevallen toegestaan om bepaalde gegevens te verstrekken. Het gaat daarbij om wettelijk toegestane gevallen waarbij het noodzakelijk is om een strafrechtelijke vervolging mogelijk te maken, om de politie en andere opsporingseenheden te helpen criminaliteit te voorkomen, om te voldoen aan de wettelijke taken van de instellingen die de grondwet beschermen van de rijksoverheid, lokale overheden, inlichtingen- en opsporingsdiensten en militaire inlichtingendiensten of om de rechtmatige belangen van derden te beschermen.

3. Veiligheidsadvies

3.1 We hebben een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens op adequate wijze te beschermen.

3.2 Onze databases zijn beschermd door middel van fysieke, technische en procedurele maatregelen die de toegang tot informatie beperkt tot personen, die daartoe volgens deze privacyverklaring bevoegd zijn. Onze informatiesystemen bevinden zich achter een softwarematige firewall, zodat ze beschermd worden tegen toegang vanaf andere netwerken die met het internet in verbinding staan. Uitsluitend medewerkers van MyTelio die bepaalde gegevens nodig hebben om specifieke taken uit te voeren, hebben toegang tot persoonlijke gegevens. Onze werknemers zijn getraind op het gebied van veiligheid en gegevensbescherming.

3.3 Persoonlijke gegevens die worden verzameld via websites van MyTelio worden versleuteld verstuurd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gangbare Secure Socket Layer (“SSL”)-technologie. Gevoelige informatie, zoals details van betalingen en overboekingen, zijn door middel van versleuteling extra beveiligd.

3.4 Het is aan te bevelen om het wachtwoord van uw gebruikersaccount nooit aan derden te verstrekken en regelmatig te vernieuwen. Wanneer u een website van MyTelio verlaat dient u uit te loggen en uw browser te sluiten om te voorkomen dat derden toegang hebben tot uw gebruikersaccount.

3.5 Bij communicatie via e-mail kunnen we de privacy van uw gegevens niet volledig garanderen.

4. Cookies

Microsoft Internet Explorer: Druk ergens op het formulier op de rechterknop van de muis en selecteer “Eigenschappen” in het menu. In het venster dat vervolgens verschijnt kunt u de encryptiemethode bekijken op het tabblad “Verbinding”.

Mozilla Firefox: Druk ergens op het formulier op de rechterknop van de muis en selecteer “Pagina-info bekijken” in het menu. De informatie over de pagina wordt vervolgens getoond op de onderste helft van de pagina die geopend wordt.

5. Recht op informatie

U hebt het recht om op ieder gewenst moment informatie te vragen over de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, de herkomst, de ontvanger van deze gegevens en het doel waarvoor deze informatie wordt verwerkt. Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over privacy en/of gegevensbescherming.